SNA - gecertificeerd volgens de NEN - 4400 norm

SNA-gecertificeerde uitleners bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen. Met dit keurmerk worden opdrachtgevers behoed voor de aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale premies.

Deze onafhankelijke en objectieve norm beperkt risico's in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers en geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen of werk uitbesteden.

De NEN 4400-1 en 4400-2 worden beheerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Stichting Normering Arbeid

fysion fydalo

Fysion én Fydalo
Als één organisatie zijn we u graag een stap voor.

We sturen u binnen 10 seconden automatisch door naar fydalo.nl

Lees meer over deze samenwerking Ga direct naar fydalo.nl