Veelgestelde vragen van kandidaten

Op deze pagina staan de veelgestelde vragen op een rij. De antwoorden vind je onder de oranje vragen op de pagina. Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met een consultant van Fysion op
088 321 0 123.

Hoe meld ik mij aan bij Fysion als fysiotherapeut?

Wil je je inschrijven bij Fysion? Dat kan direct via de website. Je kunt ook bellen naar 088 321 0 123 of een e-mail sturen naar info@fysion.nl (vergeet niet om je cv mee te sturen!).

Fysion neemt daarna zo snel mogelijk contact op om jouw wensen en eisen voor een baan door te nemen. Hierin kun je jouw wensen en eisen voor een baan aangeven. Fysion heeft ook van jou wat documenten nodig. Denk aan een kopie van je diploma, een actueel cv en eventueel een kopie van je BIG-registratie (voor zover van toepassing). Als Fysion deze stukken ontvangen heeft, is de inschrijving compleet.

Waarom als fysiotherapeut aan de slag via Fysion?

Fysion heeft een grote naamsbekendheid bij uiteenlopende opdrachtgevers. Daardoor vind je bij Fysion altijd een baan die aansluit bij jouw wensen. De voordelen op een rij:

  • De consultants brengen jou via Fysion snel aan het werk.
  • Zij houden daarbij rekening met jouw wensen en eisen voor een baan.
  • Verhuizing? Geen nood! Ook in jouw nieuwe woonomgeving heeft Fysion een baan die bij jou past.
  • Fysion weet wat er speelt binnen jouw vakgebied.

Ik ga werken via Fysion. Wanneer krijg ik mijn salaris gestort?

Fysion betaalt wekelijks salaris uit. Daarvoor moet je werkbriefje in E-Flexer uiterlijk woensdag om 12.00 uur goedgekeurd zijn door jouw opdrachtgever. 

Wanneer heb ik recht op een reiskostenvergoeding?

In het algemeen krijg je een reiskostenvergoeding wanneer je tien kilometer of meer van de praktijk of instelling waar je gaat werken vandaan woont. Echter niet alle opdrachtgevers betalen een reiskostenvergoeding.

Wat zijn reserveringen?

Als uitzendkracht bouw je over het salaris dat je via Fysion verdient reserveringen op. Dit zijn vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen, kort verzuim en buitengewoon verlof. Hieronder staan de reserveringen kort toegelicht:

Vakantiedagen

Als je het hele jaar fulltime voor Fysion werkt, bouw je een reservering op waarmee je 24 dagen doorbetaald op vakantie kunt gaan.

Vakantiegeld

Je hebt ook recht op vakantiegeld. Dit bedraagt 8% van je brutoloon dat je iedere maand over de normale uren verdient. Je krijgt het opgebouwde vakantiegeld automatisch in de eerste week van juni uitbetaald.

Feestdagen

Als je vrij hebt op een doordeweekse algemeen erkende feestdag, gaat er niets van je opgebouwde vakantiedagen af. Je uitkering wordt afgeboekt van je opgebouwde feestdagenreserveringen.

Kort verzuim en buitengewoon verlof

Bij kort verzuim of buitengewoon verlof gaat het om een korte tijd waarin je niet kunt werken. Bijvoorbeeld door persoonlijk redenen, zoals familieomstandigheden. De dagen die je hiervoor opneemt, gaan niet van je opgebouwde vakantiedagen af.

Wil je aanspraak maken op je reserveringen? Dan kun je dat aangeven op je werkbriefje. Je vult daarop verlof in waar je anders gewerkte uren zou noteren. Je kunt de uren ook telefonisch aan Fysion doorgeven. Meer informatie over reserveringen staat op de website van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen of neem telefonisch contact op Fysion op telefoonnummer 088 321 0 123.

Wat is een VVI?

Fysion moet sinds februari 2008 bij elke bevestiging van een waarneming van een kandidaat een Verklaring Verificatie Identiteitsbewijs (VVI) meezenden. Dit formulier moet je allereerst zelf invullen. In de eerste dagen van de waarneming neem je het formulier samen met je legitimatiebewijs mee naar de praktijk. De opdrachtgever kan de VVI na controle van het legitimatiebewijs ondertekenen. Hierna stuur je de ondertekende VVI retour naar Fysion.

Wanneer je voor het eerst via Fysion gaat waarnemen, moet je ook een kopie van je legitimatiebewijs meesturen. Is je legitimatiebewijs een identiteitskaart? Maak dan een kopie van zowel de voor- als de achterkant en stuur die met de VVI mee.

Let op: voor het uitbetalen van je salaris is het noodzakelijk dat Fysion de VVI heeft ontvangen!

Ik heb twee werkgevers. Hoe zit het met het toepassen van de loonheffingskorting?

De loonheffingskorting moet je toepassen bij de werkgever waar je de meeste uren of dagen werkt. Wanneer je de heffingskorting wilt wijzigen, kun je dit aan Fysion doorgeven. Fysion stuurt dan een nieuwe loonbelastingverklaring op om de wijzigingen schriftelijk vast te kunnen leggen.

Wat gebeurt er vanaf het moment dat ik mij heb ingeschreven?

Wat ga ik verdienen?

Verdien ik via het uitzendbureau minder?

Hoe ben ik verzekerd voor ziektekosten via Fysion?

Vanaf 1 januari 2006 ben je verplicht om zelf te zorgen voor een basisverzekering (ziektekosten). Fysion draagt als werkgever automatisch bij met de werkgeversafdracht aan de belastingdienst.

Moet ik pensioenpremie betalen?

Als werknemer in de branche voor personeelsdiensten kun je mogelijk pensioen opbouwen via StiPP. De pensioenregeling is door de overheid verplicht gesteld voor iedereen die als flexkracht werkt in de sector. Kijk voor meer informatie op www.stippensioen.nl of bel met StiPP op telefoonnummer 020 - 607 27 77.

Ik ben herintreder. Wat moet ik doen om weer aan de slag te kunnen als Fysiotherapeut?

Als herintreder moet je eerst je studie fysiotherapie afgerond hebben en je registratie in het BIG-register rond hebben. Een andere eis voor (her-)registratie is het volgen van bij- en nascholing. Met het volgen van deze (geaccrediteerde) scholing behaal je studiepunten die noodzakelijk zijn voor je (her-)registratie.

Er bestaat ook verplichte scholing. Die bestaat uit vier thema's. Het hoofdthema is methodisch handelen. Daaronder vallen verslaggeving, communicatie en evidence based practise als subthema's.

Sinds 1 januari 2006 is de cursus D.T.F. (directe toegankelijkheid fysiotherapie) verplicht voor (her-)registratie. Deze cursus is te volgen via het K.N.G.F. Ook moet je de afgelopen twee jaar minimaal acht uur per week gemiddeld gewerkt hebben als fysiotherapeut (832 uur totaal).

Is jouw studie voor 1 januari 2000 afgerond? Dan moet je dus eerst alle verplichte scholing, inclusief D.T.F. en het verplichte aantal werkuren volgen om je te kunnen inschrijven.

Ben je tussen 1 januari 2000 en 1 januari 2005 afgestudeerd? Dan hoef je alleen nog de cursus D.T.F. te volgen en aan het verplichte aantal werkuren voldoen.

Wie na 1 januari 2005 is afgestudeerd, voldoet feitelijk al aan de eisen. Je stageuren tellen namelijk ook als werkuren en blijven twee jaar lang geldig.

Ik ben ziek, wat nu?

Wanneer je ziek bent, moet je dit zelf aan de opdrachtgever laten weten. Ook Fysion hoort graag zo snel mogelijk dat je niet kunt werken. Neem daarvoor voor 10.00 uur telefonisch contact op. Ben je uitzendkracht? Dan brengt Fysion ook FlexCom4 op de hoogte. Flexcom4 is de verzuimverzekeraar van Fysion en regelt jouw ziektewetuitkering in de periode dat je ziek bent. Wanneer je weer beter bent, meld je dit bij de opdrachtgever en bij Fysion. Via Fysion krijg je hierover informatie. Als je als gedetacheerde werkt, betaalt Fysion je salaris door voor het aantal gecontracteerde uren dat je hebt.

Wat is de wachtdagcompensatie bij ziekte?

Werk je als uitzendkracht in Fase A, dan heb je als je ziek wordt te maken met twee wachtdagen voordat je een ziektewetuitkering ontvangt. In de CAO voor Uitzendkrachten is afgesproken dat een wachtdag gecompenseerd moet worden. Dit heet wachtdagcompensatie. Deze vergoeding is opgenomen in je bruto uurloon. Dit bedrag krijg jij dus iedere week uitbetaald.

Contactgegevens Fysion

Bezoekadres

Dolderseweg 2
Gebouw Blauwburgh II
3712 BP Huis ter Heide

T: 088 321 0 123
E: info@fysion.nl
KvK: 34060078

Postadres

Postbus 1040
3700 BA Zeist

Voordelen van Fysion

  • loyaliteit en werkervaring komen bij ons tot hun recht
  • jij bepaalt waar en wanneer je een beroep op ons doet
  • alle relevante vacatures op een rij
  • aantrekkelijke vergoedingen
  • ondersteuning bij sollicitatie

fysion fydalo

Fysion én Fydalo
Als één organisatie zijn we u graag een stap voor.

We sturen u binnen 10 seconden automatisch door naar fydalo.nl

Lees meer over deze samenwerking Ga direct naar fydalo.nl